feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

Maklumat Terkini

"Dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka menurut kesanggupan kamu, dan pasukan berkuda diperbatasan, untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu, dan yang lain disamping mereka yang tidak kamu ketahui, (tetapi) Allah mengetahuinya. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibayar cukup kepada kamu, dan kamu tidak dirugikan" Ayat 60 Surah Al-Anfal

Kewajiban puasa Ramadhan

Kewajiban puasa Ramadhan

• Kebajikan

“Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu yang sakit, atau dalam musafir, (bolehlah dia berbuka), kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kalau kamu mengetahui.”
(Al-Baqarah: 184)

• Melihat bulan Ramadhan

“(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka, Kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadhan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”
(Al-Baqarah: 185)

“Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan terasa memberatkan mereka, barangsiapa yang tidak mampu dibolehkan meninggalkan puasa dan memberi makan seorang miskin sebagai keringanan bagi mereka, kemudian huhum ini dihapus oleh ayat: “Berpuasa itu lebih baik bagi kalian.” Akhirnya mereka disuruh berpuasa.”
[H.R. Bukhari]

“Islam dibangunkan atas lima perkara: menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat dan naik haji ke Baitul Haram serta puasa di bulan Ramadhan.”
[H.R. Al-Bukhari dan Muslim]
Galakan berpuasa• Doa dikabul

“Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam bulan Ramadhan dan semua orang Muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya.”
[H.R. Ahmad]

• Pengampunan dosa

“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”
[H.R. Al-Bukhari dan Muslim]

“Solat lima waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa besar.”
[H.R. Muslim]

“Sesungguhnya Jibril a.s. datang kepadaku, dia berkata: “Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tetapi tidak diampuni dosanya maka akan masuk neraka dan akan Allah jauhkan dia, katakan: “Amin”: maka aku pun mengatakan: “Amin.”
[H.R. Muslim]

• Golongan siddiqin dan syuhada’

“Datang seorang lelaki kepada Nabi s.a.w, dia bertanya: “Ya Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, engkau adalah Rasulullah s.a.w., aku solat lima waktu, aku tunaikan zakat, aku berpuasa Ramadhan dan solat tarawih pada malam harinya, termasuk golongan manakah aku?” baginda menjawab: “Termasuk golongan siddiqin dan syuhada’.”
[H.R. Ibnu Hibban]
Keutamaan Ramadhan

Keutamaan bulan Ramadhan

• Bulan al-Quran

“(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadhan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”
(Al-Baqarah: 185)

• Syaitan dibelenggu

“Jika datang bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggulah syaitan.”
[H.R. Al-Bukhari dan Muslim]

“Jika telah datang awal malam bulan Ramadhan, diikatlah para syaitan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang dibuka dan dibukalah pintu-pintu syurga, tiada satu pintu pun yang tertutup, menyerulah seorang penyeru: “Wahai orang yang ingin kebaikan, lakukanlah, wahai orang yang ingin keburukan, kurangilah. Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka, itu terjadi pada setiap malam.”
[H.R. At-Tirmidzi]

• Malam lailatul Qadar

Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada malam (Lail) al-Qadar, Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam (Lail) al-Qadar? Malam (Lail) al-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut); Sejahteralah malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar!
(al-Qadar 97: 1-5)
Keutamaan Puasa

Firman Allah s.w.t.: “Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, kaum lelaki serta wanita yang benar (imannya) dan kaum lelaki serta kaum wanita yang sabar (ketaatannya), dan kaum lelaki serta wanita yang berpuasa, dan kaum lelaki dan wanita yang menjaga kehormatannya (syahwat berahinya), dan kaum lelaki serta wanita yang banyak mengigati Allah. Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.”
(Al-Ahzab: 35)

Dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui.
(Al-Baqarah: 184)

• Perisai

“Puasa adalah perisai, seorang hamba berperisai dengannya dari api neraka.”
[H.R. Ahmad]

“Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkahwin hendaklah berkahwin kerana berkahwin lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu berkahwin hendaklah berpuasa kerana puasa merupakan pemutus syahwat baginya.”
[H.R. Al-Bukhari dan Muslim]

“Tidaklah ada seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (kerana puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim.”
[H.R. Al-Bukhari dan Muslim]

“Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka di antara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi.”
[H.R. Tabarani]

• Syurga

Ditanya kepada Nabi s.a.w amalan yang boleh memasukkan ke syurga. Sabda Nabi s.a.w: “Ke atasmu puasa, tiada yang seumpama dengan itu.”
[H.R. An-Nasa'i]

“Semua amalan anak Adam dilipatgandakan, kebaikan dibalas dengan sepuluh kali (10X) sampai tujuh ratus kali (700X) ganda. Allah berfirman: “Kecuali puasa, kerana dia itu untuk-Ku dan aku yang akan membalasnya, dan meninggalkan syahwat dan makanannya kerana Aku. Bagi orang yang puasa ada dua (2) kegembiraan: gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhan-nya dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada bau misk (kasturi).”
[H.R. Muslim]

• Syafaat

“Puasa dan al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat, puasa akan berkata: “Wahai Tuhan-ku, aku menghalangnya dari makan dan syahwat, berilah dia syafaat keranaku, al-Quran pun berkata: “Aku telah menghalangnya dari tidur di malam hari, berilah dia syafaat.” Rasulullah s.a.w. bersabda: “Maka keduanya memberi syafaat.”
[H.R. Ahmad]

• Kifarah

“Fitnah lelaki dari keluarga (isteri), harta dan jirannya boleh dihapuskan oleh solat, puasa dan sedekah.”
[H.R. Al-Bukhari dan Muslim]

• Masuk pintu Rayyan

“Sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan, orang-orang yang puasa akan masuk pada hari kiamat nanti dari pintu tersebut, tiada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang terakhir yang puasa, ditutuplah pintu tersebut, barangsiapa yang minum, tidak akan berasa haus untuk selama-lamanya.”
[H.R. Al-Bukhari dan Muslim]
Tujuan Puasa

“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa”
(Al-Baqarah : 183)
Cara Solat Nabi s.a.w

Bersempena bulan mubarak bulan mulia, marilah kita bersama-sama melihat dan membuat penilaian sejauh mana solat yang kita kerjakan selama ini bertepatan sepertimana yang telah diajar oleh Nabi s.a.w.

Solat cara Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w.-(suntingan)

“Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat”

[H.R. Bukhari]

(Cara kita melihatnya adalah daripada hadis Nabi s.a.w yang sahih)

Niat

Niat ikhlas kerana Allah [H.R. Bukhari]

Takbir

Allahu akbar

“Allah Maha Besar”

[H.R. Muslim]

Mengangkat kedua tangan

(Pilih salah satu:)

· Bersamaan ucapan takbir [H.R. Bukhari]

· Selepas takbir [H.R. Bukhari]

· Sebelum takbir [H.R. Bukhari]

Mengangkat kedua tangan dengan jari lurus

[H.R. Abu Daud]

(Pilih salah satu:)

· Mengangkat setentang bahu [H.R. Bukhari]

· Mengangkat setentang telinga [H.R. Bukhari]

Meletakkan kedua tangan di atas dada

[H.R. Abu Daud]

Meletakkan tangan kanan atas tangan kiri.

[H.R. Muslim]

(Pilih salah satu:)

· Meletakkan di pergelangan tangan [H.R. Abu Daud]

· Tangan kanan menggenggam tangan kiri [H.R. An-Nasa'i]

Menundukkan kepala dan menghadap pandangan ke bumi (tempat sujud)

[H.R. Al-Baihaqi]


Bersambung ... dalam Bengkel Solat seterusnya...
Pengumuman Penting ...

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pekeliling MMK 09/13

6 Jun 2009

Semua Ahli
Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia.

Tuan / Puan,

MAKLUMAN SITUASI SEMASA PERSATUAN SENI SILAT CEKAK USTAZ HANAFI MALAYSIA - Menggunakan Nama Persatuan Tanpa Kebenaran

Perkara diatas adalah dirujuk. Dukacita dimaklumkan bahawa pihak Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia (PSSCUHM) telah menerima aduan dari ahli-ahli bahawa suatu perhimpunan telah diadakan pada 6hb Jun 2009 bertempat di Dewan MPAJ, Pandan Indah oleh pihak-pihak tertentu yang merujukkan perhimpunan tersebut kepada Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-10 untuk PSSCUHM.

Untuk makluman semua ahli, pihak PSSCUHM tidak menganjurkan apa-apa mesyuarat atau perjumpaan pada masa ini dan sama sekali tidak mengeluarkan sebarang Notis Mesyuarat atau mengadakan sebarang perjumpaan pada tarikh dan tempat seperti di atas.

Pihak persatuan mendapati bahawa ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah mencemarkan nama baik PSSCUHM dengan menggunakan nama persatuan untuk menganjurkan perhimpunan tersebut. Pihak persatuan telah membuat laporan polis dan seterusnya akan berkerjasama dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia untuk mengambil tindakan serius mengenai perkara ini.

Pihak persatuan juga akan membuat laporan polis kerana terdapatnya individu yang tidak bertanggungjawab kerana telah menipu dengan menggunakan nama PSSCUHM bertujuan untuk menganjurkan suatu perhimpunan. Individu tersebut juga telah menipu secara menyamar sebagai orang lain selain daripada dirinya sendiri, dan telah secara sengaja menyamar sebagai agen atau penjawat jawatan di PSSCUHM. Pihak persatuan tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu di dalam perkara seperti ini dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu atau kumpulan yang cuba menipu ahli-ahli dan masyarakat umum.

Pihak persatuan menasihatkan ahli-ahli supaya bertenang dan TIDAK MELIBATKAN DIRI di dalam apa-apa perjumpaan ataupun perhimpunan yang tidak sah kerana ianya adalah salah di sisi undang-undang Malaysia. Ingin ditegaskan di sini bahawa pihak persatuan akan mengambil tindakan tatatertib terhadap ahli-ahli yang didapati melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung di dalam perhimpunan atau perjumpaan yang tidak sah.

Ahli-ahli bolehlah merujuk di laman web rasmi persatuan www.silatcekakhanafi.org atau berhubung terus dengan pejabat pengurusan jika memerlukan penjelasan dan keterangan terperinci.

Sekian, wassalam.

AMINUDIN BIN DAHLAN
Ketua Perhubungan Seranta